Union of European Turkish Democrats - Berlin e.V.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği - Berlin

 

UETD-Berlin nedir

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği - Berlin (UETD-Berlin), 2004 senesinde kurulan gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur.
Alman Dernekler kanununa göre kurulan UETD-Berlin, özellikle “Avrupalı Türk”lerin siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmaktır.
UETD-Berlin’in iki önemli gayesi
1. “Avrupalı Türklerin sosyal statülerini yükseltmek
2. Siyasi lobi faaliyetleri yapmak” şeklinde özetlenebilir.
Avrupa’da hizmet üreten diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte el ele, omuz omuza, gayesine kilitlenerek, bu birliktelik sinerjiyle görevinin şuurunda olarak, hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışan toplumun bir taşıyıcı gücüdür.

UETD-Berlin'in misyonu

“Nüfusumuzu nüfuza dönüştürmek”, kemiyetimizi keyfiyete dönüştürmek, cümlesinde anlamını bulan misyonumuz, Avrupalı Türklerin ikinci vatanda daha müreffeh, yaşadığı topluma daha fazla katkı ve katılım sağlayan, sosyal, siyasal, kültüler ve ekonomik alanda daha fazla yer alan, daha iyi yaşam standardına sahip bireyler haline gelmesine dönük çabalar harcamaktır. UETD-Berlin’in misyonunun odağında “Avrupalı Türkler” ve “Türkiye Avrupa ilişkileri” yer almaktadır.
Avrupa’da 5 milyona yakın insanımız var. Bu sayının yaklaşık 500 bini akademisyen. Binlerce Öğretim görevlimiz, sayıları 50 binden fazla Üniversite öğrencimiz, yüzbinlerce orta öğrenim gören gencimiz ve Yüzbinleri bulan müteşebbisimiz, 70 – 80 milyar Euro yıllık ciromuz var.
Tüm bunlara rağmen gerek Avrupa devletlerinin gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yaklaşımındaki yetersizlikten kaynaklanan ciddi bir insan kaynağı ve potansiyel israfı söz konusudur.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarının toplam nüfusundan fazla, Türkiye orjinli, Avrupa’da yaşayan insanlarımız bulunmaktadır. Yaşlanan Avrupa nüfusu içinde Avrupalı Türklerin ifade ettiği potansiyel her geçen gün daha büyük önem taşımaktadır.

UETD-Berlin'in vizyonu

Vizyon, arzu edilen geleceğin, gerçeğe en yakın halidir. İnsanların düşünce ve uygulamalarına berraklık getirip yön verecek açılımlar ortaya koymak, neyi, niçin ve hangi istikamette yapacağımızı, nasıl sürdüreceğimizi ve ne şekilde geliştireceğimizi bilmek gerekiyor. Avrupalı Türkler için iyi bir geleceğin inşasına angaje olmak ve ilgilileri de angaje ederek yönlendirmek, bu yönde projeler üretmek ve çalışmak bizim vazifemizdir.
Vizyonu olmayanın ne büyük bir ümidi ne de gerçekleştirmek istediği bir projesi vardır. Görülmeyeni görme sanatı olarak Vizyonumuz, yarınların dünyasında Avrupalı Türklerin konumunu tasarlamak, geleceğe dönük düşünmek, yönlendirmek ve çalışmalar yapmaktır.
UETD-Berlin, Avrupalı Türkleri yarınlarda “vazgeçilmez bir unsur” olarak görmekte, sahip olduğu potansiyeli en verimli şekilde değerlendirilmesinin gerektiğine inanmaktadır.
Bizler; yaşadıkları ülkelere yük olan değil, artı değer üreten, enerjisini ve birikimini bu uğurda harcayan insanlarız. Bu gerçeğin ön plana çıkması için UETD-Berlin üzerine düşeni yapmaya gayret etmektedir.

UETD-Berlin'in hedefleri

Hem Avrupa’lı Devletlere, hükümetlere ve milletlere hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine ve hükümetine dönük siyasi lobi faaliyetleri yapmak.
Yaşadığımız ülkelerin siyasi yaşamına tam katılımın temini noktasında gayret sarfetmek.
Şehir idareleri, eyaletler ve federal düzeyde; siyasi, bürokratik ve teknokratik organlarda en azından nüfusumuza uygun oranda temsil gücümüzün oluşmasına çalışmak.
Yaşadığımız toplumlara entegre olmak, zorla asimilasyona karşı durmak, çift kültürlü yaşamı şiar edinmek.
Avrupalı Türklerin, Yaşadıkları ülkelere ve Avrupalı Türk toplumuna daha yararlı bireyler olmalarının yolunu açmak.
İslam dininin Avrupa ülkelerinde resmi din olarak kabul edilmesini savunmak ve girişimlerde bulunmak.
İki dilli eğitimin uygulanması noktasında gayret etmek.
Avrupa’daki insanlarımızın daha iyi hizmet almasını sağlamak için dış temsilciliklerimizin imkanlarının artırılmasına dönük çalışmalar yapmak.
Kendi eğitim ve kültürümüzün Avrupa’da daha iyi gerçekleşmesi için karşılıklı ilişkileri güçlendirmek.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş sürecini desteklemek.

Neden UETD-Berlin

1961 yılında başladı bizim hikayemiz…
Medeniyetin beşiği Anadolu topraklarından, savaş yorgunu Avrupa topraklarına.
Bir “yeniden yapılanma ve imar” hareketinin duyduğu “işgücü” talebiydik kağıt üzerinde ve aradan yarım asır geçti, dile kolay yaklaşık 50 yıl…
Bugün modern dünyanın merkezi Batı Avrupa topraklarında sayıları milyonlarla ifade edilen Türk insanı hayatın her alanında yer almakta, başarılarıyla göz doldurmakta, sıkıntılara ve sorunlara rağmen geleceğe umutla bakmaktadır.
Yarım asra yakın göç sürecinin ortaya çıkardığı, ihtiyaçtan doğan ve pek çoğu gerçekten önemli hizmetler üretmiş sivil toplum kuruluşlarımız var. Avrupalı Türklere hizmet gayesiyle oluşturulan bu “birlikteliklere” 2004 yılında AVRUPALI TÜRK DEMOKRATLAR BİRLİĞİ - BERLİN adında yeni ve farklı bir halka eklendi…
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD-Berlin), 2004 senesinde, işadamı, akademisyen, gazeteci, hukukçu ve farklı meslek dallarında hizmet veren bir grup Avrupalı Türk tarafından gönüllülük esaslı kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.
Alman Dernekler kanununa göre kurulan UETD-Berlin’in vizyon ve misyon olarak kendisine seçtiği iki ana unsur vardır. Bunlardan biri; Avrupalı Türklerin sosyal statüsünü güçlendirmek,
ikincisi siyasi lobi faaliyetleri yapmaktır.
özellikle “Avrupalı Türk”lerin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmak, entegrasyon ve partisipasyon yani katılım başta olmak üzere sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir dizi alanda çalışmalar yürütmeyi kuruluş gayesi olarak belirlemiştir
“Nüfusumuzu nüfuza dönüştürmek” cümlesinde anlamını bulan misyonumuz, Avrupalı Türklerin ikinci vatanda daha müreffeh, yaşadığı topluma daha fazla katkı sağlayan, sosyal, siyasal ve ekonomik alanda daha fazla yer alan, daha iyi yaşam standardına sahip bireyler haline gelmesine dönük çabalar harcamak misyonumuzdur. UETD-Berlin’in misyonunun odağında “Avrupalı Türkler” yer almaktadır.

Avrupalı Türkler çalışkan, azimli, yetenekli ve başarılı bireylerden oluşmaktadır. Hayatın her alanında var olan insanlarımız bu gerçeği yarım asra yaklaşan göç tarihinde defalarca ispatlamışlardır. Avrupa topraklarında kalıcı bir Türk toplumu varlığı gerçeği herkesçe kabul edildiği ve gereği yapıldığında, bu durumdan hem Avrupa toplumları hem de Türk toplumu büyük yarar görecektir. Bizler; yaşadıkları ülkelere yük olan değil, artı değer üreten, enerjisini ve birikimini bu uğurda harcayan insanlarız. Bu gerçeğin ön plana çıkması için UETD-Berlin üzerine düşeni yapma gayreti içindedir.

İyi eğitim almaları,
Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelere uyum sağlamaları,
Başarılı olmaları,
Yaşadıkları ülkelere ve Avrupalı Türk toplumuna daha faydalı olmaları,
Yaşadıkları ülkelerin ve Avrupa’nın siyasetinde daha fazla yer almaları
ve kendi öz kültürlerinden kopmadan içinde yaşadıkları toplumları ve kültürlerini daha iyi
tanımaları hedeflerimizden bazıları…

MEDENİYETİN BEŞİĞİNDEN, MODERN DÜNYANIN MERKEZİNE TAŞINMIŞ BİR “SEVGİ TOPLUMU”DUR AVRUPALI TÜRKLER…
Bizler, insanlık tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarından geldik. Mevlana’ların, Yunus Emre’lerin, Haca Bektaş-ı Veli’lerin torunlarıyız. Modern dünyanın merkezi Avrupa topraklarına, ikinci vatanımıza sevgi, barış ve hoşgörü tohumları ekme sevdasındayız.

BEN GELMEDİM DAVA İÇİN
BENİM İŞİM SEVGİ İÇİN
DOSTUN EVİ GÖNÜLLERDİR
GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM…
YUNUS EMRE
Bu dizelerin ve yüreğinde taşıdığı SEVGİ’nin altına asırlar önce Yunusun attığı imza “bizim imzamızdır”, Mevlana’nın “ne olursan ol yine gel” çağrısında anlamını bulan “hoşgörüsü” bizim ruhumuzun, Mevlana Ruhunun ikinci vatanda yansımasıdır.

Çabalarımızın ana omurgasında hep insanlarımızın yaşadıkları toplumlara daha iyi uyum sağlamaları gayesi yer alır. Asimilasyona karşı durup entegrasyona evet diyerek, uyumdan yana çaba harcıyoruz…

Çocuklarımızın geleceğini ve bu nedenle de “eğitimi” önemsiyor, önceliklerimiz arasında ilk sıraya yerleştiriyoruz. Aynı şekilde başta üniversiteli ve akademisyenlerimiz olmak üzere gençlerimiz de göz bebeğimiz ve en değerli varlığımızdır.

Uyumu herkes için istiyor ve karşılıklı bir etkileşim olarak iki taraflı katkı gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi katılımda, iş dünyasında istihdamda, eğitimde EŞİTLİK, Ana dil öğrenimine, inançlara ve değer yargılarına SAYGI istiyoruz.
Daha huzurlu, mutlu, aydınlık yarınlar için uyumda başarıyı, uyumda başarı için de karşılıklı saygı ve fırsat eşitliğini talep ediyoruz…
UETD-Berlin olarak bizler sonuna kadar Entegrasyon ve Partisipasyon istiyor, bu konuda samimi bir gayretle çalışıyoruz. Tüm Avrupalı Türkleri UETD-Berlin’e üye olmaya, bu hizmetlere katkı sağlamaya çağırıyoruz.